Manifest | We kunnen Nederland radicaal duurzamer en eerlijker maken: vijf voorstellen voor Nederland na Corona |

Teken hier de petitie.

– Nederlandse versie manifest (pdf)
– English version manifesto (pdf)
– Tweet met aankondiging van deze petitie

COVID-19 doet de wereld op haar grondvesten schudden. De coronapandemie heeft nu al talloze levens gekost en ontwricht terwijl hulpverleners keihard werken om zieken te verzorgen en verdere verspreiding te voorkomen. De strijd om de enorme persoonlijke en maatschappelijke verliezen te beperken verdient onze grote waardering en steun. Tegelijkertijd is het van groot belang om deze pandemie in een historische context te plaatsen om in de toekomst een herhaling van fouten uit het verleden te vermijden. 

Het feit dat COVID-19 inmiddels grote economische consequenties heeft gekregen is mede het gevolg van het dominante economische model van de afgelopen dertig jaar. Dit neoliberale model vereist een steeds maar groeiende circulatie van goederen en mensen, ongeacht de talloze ecologische problemen en de toenemende ongelijkheid die dit veroorzaakt. Gedurende de afgelopen weken zijn de zwaktes van deze groeimachine pijnlijk blootgelegd. Zo zijn we onder meer getuige van grote bedrijven die de hand ophouden op het moment dat de vraag naar hun goederen en diensten ook maar even wegvalt, precaire banen die verloren gaan en een toenemende druk op gezondheidssystemen die sowieso al onder grote druk stonden. Opmerkelijk genoeg bestempelt de overheid nu juist die beroepsgroepen als ‘cruciaal’ die nog niet zo lang geleden moesten strijden voor erkenning en een beter salaris: de medische zorg, de ouderenzorg, het openbaar vervoer en het onderwijs. 

Een andere zwakte van het huidige systeem, die nog weinig in discussies over de pandemie naar voren is gekomen, is de verbinding tussen het huidige economische ontwikkelingsmodel, het verlies van belangrijke functies van ecosystemen en biodiversiteit en de mogelijkheden voor ziektes zoals COVID-19 om zich snel te verspreiden. De dramatische gevolgen hiervan zouden drastisch kunnen verergeren als we niet overstappen op een ander vorm van ontwikkeling, voorbij ‘business-as-usual’. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat er jaarlijks 4,2 miljoen mensen sterven aan luchtvervuiling, en dat de gevolgen van klimaatverandering tussen 2030 en 2050 naar verwachting eenextra 250.000 doden per jaar zullen veroorzaken. Experts waarschuwen er voor dat in geval van verdere aantasting van ecosystemen er een verhoogde kans is op nieuwe en krachtigere virusuitbraken. 

Dit alles vraagt om doortastende maatregelen en het zo snel mogelijk in gang zetten van een post-COVID-19-tijdperk. Hoewel de huidige crisis ook enkele positieve consequenties heeft gehad – zoals de toename van collectieve actie en solidariteit, verminderde vervuiling en broeikasgasemissies – zullen deze veranderingen tijdelijk en marginaal blijken wanneer een bredere politieke en economische omslag niet wordt gerealiseerd. Het is daarom van belang om ons te verdiepen in de vraag hoe de huidige situatie omgezet kan worden in meer duurzame, eerlijke, gezonde, en veerkrachtige vormen van samenleven en ontwikkeling. 

Dit beknopte manifest, ondertekend door 162 in Nederland werkende academici die zich bezig houden met internationale ontwikkelingsstudies, presenteert, op basis van bestaand onderzoek en kennis, een vijftal voorstellen voor Nederland na Corona: 

 1. Vervanging van het huidige ontwikkelingsmodel gericht op generieke groei van het BNP, door een model dat onderscheid maakt tussen sectoren die mogen groeien en investeringen nodig hebben (de zogenoemde cruciale publieke sectoren, schone energie, onderwijs en zorg) en sectoren die radicaal moeten krimpen, gegeven hun fundamentele gebrek aan duurzaamheid of hun rol in het aanjagen van overmatige consumptie (zoals bijvoorbeeld de olie-, gas-, mijnbouw-, en reclamesectoren). 
 2. Ontwikkeling van een economisch beleid gericht op herverdeling, dat voorziet in een universeel basisinkomen, ingebed in solide sociaal beleid; een forse progressieve belasting op inkomen, winst en vermogen; kortere werkweken en het delen van banen; en erkenning van de intrinsieke waarde van zorgverlening en essentiële publieke diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg. 
 3. Overgang naar een circulaire landbouw, gebaseerd op het behoud van biodiversiteit, duurzame, veelal lokale voedselproductie, vermindering van vleesproductie en werkgelegenheid met eerlijke arbeidsvoorwaarden. 
 4. Vermindering van consumptie en reizen, met een radicale afname van luxueuze en verspillende vormen, richting noodzakelijke, duurzame en betekenisvolle vormen van consumptie en reizen. 
 5. Kwijtschelding van schulden, voornamelijk aan werknemers, zzp-ers en ondernemers in het MKB, maar ook aan ontwikkelingslanden (uit te voeren door zowel de rijkere landen als de internationale organisaties zoals IMF en Wereldbank). 

Als wetenschappers en betrokken burgers zijn wij overtuigd dat deze stappen zullen bijdragen aan meer duurzame en gelijkwaardige samenlevingen; samenlevingen die beter bestand zijn tegen de schokken en eventuele pandemieën die ons nog staan te wachten. Wat ons betreft is de vraag niet langer óf we deze stappen moeten zetten maar hóe we dat gaan doen. 

We kunnen er niet om heen dat deze crisis sommige mensen harder raakt dan anderen. Maar we kunnen de zwaarst getroffen groepen recht doen door beleidshervormingen in te zetten die zorgen dat toekomstige crises deze groepen – en ons allemaal – minder hard zullen treffen en tot minder angst zullen leiden, of mogelijk zelfs een volgende crisis kunnen voorkomen. 

Bovenal moeten we werken aan dergelijke positieve visies om tegenwicht te bieden aan het nu al de kop opstekende ‘rampenkapitalisme’ – ofwel een vorm van kapitalisme dat als doel heeft om (nog meer) winst te behalen uit andermans ellende – en aan de verdere versterking van het neoliberale beleid dat onze toekomst op deze planeet ondermijnt. Samen met vele anderen in Nederland en wereldwijd geloven wij dat de tijd rijp is om een dergelijke positieve en betekenisvolle visie in de praktijk te gaan brengen. We roepen politici, beleidsmakers en onze medeburgers met klem op om te helpen deze transitie te verwezelijken. 

Zie ook: ‘Nu alles stilligt, kunnen we radicaal groen de draad oppakken. Dit bepleiten 170 Nederlandse wetenschappers vandaag in een manifest.’)

Getekend:

 1. Murat Arsel, Erasmus Universiteit Rotterdam
 2. Ellen Bal, Vrije Universiteit Amsterdam
 3. Bosman Batubara, IHE, Delft Universiteit en Universiteit van Amsterdam
 4. Maarten Bavinck, Universiteit van Amsterdam
 5. Pascal Beckers, Radboud Universiteit
 6. Kees Biekart, Erasmus Universiteit Rotterdam
 7. Arpita Bisht, Erasmus Universiteit Rotterdam
 8. Cebuan Bliss, Radboud Universiteit
 9. Rutgerd Boelens, Wageningen Universiteit
 10. Simone de Boer, Leiden Universiteit
 11. Jun Borras, Erasmus Universiteit Rotterdam
 12. Suzanne Brandon, Wageningen Universiteit
 13. Arjen Buijs, Wageningen Universiteit
 14. Bram Büscher, Wageningen Universiteit
 15. Amrita Chhachhi, Erasmus Universiteit Rotterdam
 16. Kristen Cheney, Erasmus Universiteit Rotterdam
 17. Robert Coates, Wageningen Universiteit
 18. Dimitris Dalakoglou, Vrije Universiteit Amsterdam
 19. Jampel Dell’Angelo, Vrije Universiteit Amsterdam
 20. Josephine Chambers, Wageningen Universiteit
 21. Freek Colombijn, Vrije Universiteit Amsterdam
 22. Tine Davids, Radboud Universiteit
 23. Sierra Deutsch, Wageningen Universiteit
 24. Madi Ditmars, Afrika Studiecentrum Leiden
 25. Guus Dix, Leiden Universiteit
 26. Martijn Duineveld, Wageningen Universiteit
 27. Henk Eggens, Royal Tropical Institute
 28. Thomas Eimer, Radboud Universiteit
 29. Flávio Eiró, Radboud Universiteit
 30. Willem Elbers, Radboud Universiteit
 31. Jaap Evers, IHE Delft Universiteit
 32. Giuseppe Feola, Utrecht Universiteit
 33. Milja Fenger, Erasmus Universiteit Rotterdam
 34. Andrew Fischer, Erasmus Universiteit Rotterdam
 35. Robert Fletcher, Wageningen Universiteit
 36. Judith Floor, Open Universiteit en Wageningen Universiteit
 37. Des Gasper, Erasmus Universiteit Rotterdam
 38. Lennie Geerlings, Leiden Universiteit
 39. Julien-François Gerber, Erasmus Universiteit Rotterdam
 40. Jan Bart Gewald, African Studies Centre Leiden
 41. Sterre Gilsing, Utrecht Universiteit
 42. Cristina Grasseni, Leiden Universiteit
 43. Erella Grassiani, Universiteit van Amsterdam
 44. Joyeeta Gupta, Universiteit van Amsterdam
 45. Wendy Harcourt, Erasmus Universiteit Rotterdam
 46. Janne Heederik, Radboud Universiteit
 47. Henk van den Heuvel, Vrije Universiteit Amsterdam
 48. Silke Heumann, Erasmus Universiteit Rotterdam
 49. Thea Hilhorst, Erasmus Universiteit Rotterdam
 50. Helen Hintjens, Erasmus Universiteit Rotterdam
 51. Geoffrey Hobbis, Groningen Universiteit
 52. Stephanie Hobbis, Wageningen Universiteit
 53. Barbara Hogenboom, Universiteit van Amsterdam
 54. Michaela Hordijk, Universiteit van Amsterdam
 55. Sabine van der Horst, Utrecht Universiteit
 56. Henk van Houtum, Radboud Universiteit
 57. Edward Huijbens, Wageningen Universiteit
 58. Kees Jansen, Wageningen Universiteit
 59. Freek Janssens, Leiden Universiteit
 60. Rosalba Icaza, Erasmus Universiteit Rotterdam
 61. Verina Ingram, Wageningen Economic Research en Wageningen Universiteit
 62. Rivke Jaffe, Universiteit van Amsterdam
 63. Shyamika Jayasundara-Smits, Erasmus Universiteit Rotterdam
 64. Joop de Jong, Amsterdam UMC
 65. Rik Jongenelen, African Studies Centre, Leiden
 66. Joost Jongerden, Wageningen Universiteit
 67. Emanuel de Kadt, Utrecht Universiteit
 68. Coco Kanters, Leiden Universiteit.
 69. Agnieszka Kazimierczuk, African Studies Centre Leiden
 70. Jeltsje Kemerink-Seyoum, IHE Delft Universiteit
 71. Thomas Kiggell, Wageningen Universiteit
 72. Mathias Koepke, Utrecht Universiteit
 73. Michiel Köhne, Wageningen Universiteit
 74. Anouk de Koning, Leiden Universiteit
 75. Kees Koonings, Utrecht Universiteit en Universiteit van Amsterdam
 76. Stasja Koot, Wageningen Universiteit
 77. Michelle Kooy, IHE Delft Universiteit
 78. Martijn Koster, Radboud Universiteit 
 79. Rachel Kuran, Erasmus Universiteit Rotterdam
 80. Arnoud Lagendijk, Radboud Universiteit
 81. Corinne Lamain, Erasmus Universiteit
 82. Irene Leonardelli, IHE Delft Universiteit
 83. Maggi Leung, Utrecht Universiteit
 84. Yves van Leynseele, Universiteit van Amsterdam
 85. Janwillem Liebrand, Utrecht Universiteit
 86. Trista Chich-Chen Lin, Wageningen Universiteit
 87. Andrew Littlejohn, Leiden Universiteit
 88. Mieke Lopes-Cardozo, Universiteit van Amsterdam
 89. Erik de Maaker, Leiden Universiteit
 90. Žiga Malek, Vrije Universiteit Amsterdam
 91. Ellen Mangnus, Wageningen Universiteit
 92. Hans Marks, Radboud Universiteit
 93. Jemma Middleton, Leiden Universiteit 
 94. Irene Moretti, Leiden Universiteit.
 95. Esther Miedema, Universiteit van Amsterdam
 96. Toon van Meijl, Radboud Universiteit
 97. Miriam Meissner, Maastricht Universiteit
 98. Adam Moore, Radboud Universiteit
 99. Tsegaye Moreda, Erasmus Universiteit Rotterdam
 100. Oona Morrow, Wageningen Universiteit
 101. Farhad Mukhtarov, Erasmus Universiteit
 102. Nikki Mulder, Leiden Universiteit
 103. Mansoob Murshed, Erasmus Universiteit Rotterdam
 104. Paul Mutsaers, Radboud Universiteit
 105. Femke van Noorloos, Utrecht Universiteit
 106. Martijn Oosterbaan, Utrecht Universiteit
 107. Meghann Ormond, Wageningen Universiteit
 108. Annet Pauwelussen, Wageningen Universiteit
 109. Peter Pels, Leiden Universiteit
 110. Lee Pegler, Erasmus Universiteit Rotterdam
 111. Lorenzo Pellegrini, Erasmus Universiteit Rotterdam
 112. Yvon van der Pijl, Universiteit Utrecht
 113. Liedeke Plate, Radboud Universiteit 
 114. Fernande Pool, Erasmus Universiteit Rotterdam
 115. Metje Postma, Leiden Universiteit
 116. Nicky Pouw, Universiteit van Amsterdam
 117. Crelis Rammelt, Universiteit van Amsterdam
 118. Elisabet Rasch, Wageningen Universiteit
 119. Marina de Regt, Vrije Universiteit Amsterdam
 120. Ria Reis, Leiden Universiteit Medical Center
 121. Andro Rilović, Erasmus Universiteit Rotterdam
 122. Tobias Rinke de Wit (Universiteit van Amsterdam
 123. Claudia Rodríguez Orrego, Erasmus Universiteit Rotterdam
 124. Eva van Roekel, Vrije Universiteit Amsterdam
 125. Mirjam Ros-Tonen, Universiteit van Amsterdam
 126. Martin Ruivenkamp, Wageningen Universiteit
 127. Ary A. Samsura, Planologie, Radboud Universiteit
 128. Annemarie Samuels, Leiden Universiteit
 129. Ton Salman, Vrije Universiteit Amsterdam
 130. Younes Saramifar, Vrije Universiteit Amsterdam
 131. Federico Savini, Universiteit van Amsterdam
 132. Joeri Scholtens, Universiteit van Amsterdam
 133. Mindi Schneider, Wageningen Universiteit
 134. Lau Schulpen, Radboud Universiteit 
 135. Peter Schumacher, Utrecht Universiteit
 136. Amod Shah, Erasmus Universiteit Rotterdam
 137. Murtah Shannon, Utrecht Universiteit
 138. Karin Astrid Siegmann, Erasmus Universiteit Rotterdam
 139. Sven da Silva, Radboud Universiteit
 140. Giulia Sinatti, Vrije Universiteit Amsterdam
 141. Lothar Smit, Radboud Universiteit
 142. Marja Spierenburg, Leiden Universiteit
 143. Rachel Spronk, Universiteit van Amsterdam
 144. Antonia Stanojevic, Radboud Universiteit
 145. Nora Stel, Radboud Universiteit
 146. Marjo de Theije, Vrije Universiteit Amsterdam
 147. Louis Thiemann, Erasmus Universiteit Rotterdam
 148. Lisa Trogisch, Wageningen Universiteit
 149. Wendelien Tuyp, Vrije Universiteit Amsterdam
 150. Esther Veen, Wageningen Universiteit
 151. Lieke van der Veer, Radboud Universiteit
 152. Courtney Vegelin, Universiteit van Amsterdam
 153. Hemalatha Venkataraman, Radboud Universiteit
 154. Willemijn Verkoren, Radboud Universiteit
 155. Gerard Verschoor, Wageningen Universiteit
 156. Hebe Verrest, Universiteit van Amsterdam
 157. Bas Verschuuren, Wageningen Universiteit
 158. Mark Vicol, Wageningen Universiteit
 159. Oanne Visser, Erasmus Universiteit Rotterdam
 160. Anick Vollebergh, Radboud Universiteit
 161. Roanne van Voorst, Erasmus Universiteit Rotterdam
 162. Pieter de Vries, Wageningen Universiteit
 163. Vincent Walstra, Leiden Universiteit.
 164. Maaike Westra, African Studies Centre Leiden
 165. Mark Westmoreland, Leiden Universiteit
 166. Niekkie Wiegink, Utrecht Universiteit
 167. Saskia Wieringa, Universiteit van Amsterdam
 168. Angela Wigger, Radboud Universiteit
 169. Han Wiskerke, Wageningen Universiteit
 170. Margreet Zwarteveen, Universiteit van Amsterdam

Alsmede de werkgroep voetafdruk Nederland (www.voetafdruk.eu)